copy
copy2


GENEL ÖZELLİKLERİ

Gaz, fueloil, motorin, kömür ve yanabilir endüstri atıkları yakarak; buradan elde edilen yüksek sıcaklıktaki duman gazları ile havayı karıştırarak istenilen sıcaklıkta gaz üretimi sağlanır.
800°C’a kadar sıcak gaz üretilir.
Isıl kapasite 500 000 Kcal/h ile 3 000 000 Kcal/h arasında muhtelif kapasitelerde imal edilmektedir.

KULLANIM YERLERİ

 • Tuğla, briket, kiremiz ve benzeri yapı elemanlarının kurutulmasında
 • Seramik ürünlerinin kurutulmasında
 • Maden filizi, ateş toprağı ve benzeri granüre malzemelerin kurutulmasında
 • İzolasyon malzemelerini imalatında
 • Suni gübre üretiminde
 • Kereste, kağıt ve benzeri ürünlerin kurutulmasında
 • Yün, pakuk gibi yumuşak ürünlerin kurutulmasında
 • Toz deterjan ve benzeri toz veya granüre kimyasal ürünlerin kurutulmasında
 • Boyalı ürünlerin kurutulmasında
 • Tahıl, tahta tozu, kömür tozunun kurutulmasında
 • Sofra tuzu, süt tozu ve benzeri gıda maddelerinin kurutulmasında kullanılır.