copy1
copy3
copyyeni
copy2

GENEL ÖZELLİKLER

  • 300 °C sıcaklığa kadar atmosfer basıncında çıkar.Sistem içinde ısı taşıyıcı olarak kullanılan termik yağ, tesissatta tortu bırakmaz, kazan taşı (kışır) yapmaz, korozyon meydana getirmez.
  • Termik yağ için herhangi bir şartlandırmaya (tasfiyeye) ihtiyaç yoktur.
  • Normal iklim şartlarında kışın tesisatta donma olmaz.
  • 300°C’ye kadar istenilen sıcaklık ayarlanması yapılabilir.
  • Kızgın yağ, yüksek sıcaklıklarda kullanılmasının yanında, gerektiğinde buhar, kızgın su, sıcak su üretiminde de kullanılabilir.
  • Bazı tesislerde kızgın yağ ile birlikte buhara da ihtiyaç vardır.Sisteme endirekt buhar üretici ilave edilerek kızgın yağdan buhar, sıcaksu veya sıcak elde edilebilir.