copy
copy2
copy3
copy4

GENEL ÖZELLİKLER

  • Geniş ısıtma yüzeyine sahiptir, dolayısı ile ani enerji çekişlerine cevap verir.
  • Büyük ve Ondüleli yanma hücresine haizdir.
  • Kazanın ön kapılarından duman dorularına, arkasındaki büyük çaplı patlama kapağından cehennemlik tarafına, kazanın üzerindeki adam deliğinden ve en az 2 adet olan el deliğinden su tarafından müdahale edilebilir.
  • Sıvı Yakıt-Gaz Yakıt

DİZAYN

Yüksek basınç, 3 akımlı, alev duman borulu, silindirik, Skoç tipi sıcak/kızgın su kazanları TS EN12953 normlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir. 97/23/EC Basınçlı Kaplar Direktifine göre CE işaretine haizdir.

MALZEME

Zarf, aynalar ve yanma hücresi EN10028’e uygun P265GH veya P295GH (HI – HII) kazan sacından imal edilmektedir. Borular EN10216 / Dikişsiz boru, normalize edilmiş çelik çekme boru (P 235 GH) kullanılmaktadır.

YÜKSEK VERİM

Kazanın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları, alçak sıcaklık korozyonu yaratmadan bacaya atılır. Böylece NOx oluşumu minimum seviyede kalarak yüksek kazan verimi elde edilir.
Birim ısıtma yüzeyine (metrekaresine) en uygun oranda ısıl yük getirilmektedir.

SSK KATALOG