copy
copy2


GENEL ÖZELLİKLERİ

Bu sistemde bunkerden alınan katı yakıt bir helezon vida vasıtası ile ızgara altından ocağa besleyerek  yakılır. İriliği 50 mm’yi geçmemek üzere kömür, tahta parçası, tahta talaşı ve tozu, ay çiçeği kabuğu, zeytin çekirdeği, pamuk artığı (şift), fındık kabuğu ve benzeri katı yakıtları yakar.

Bu sisteme haiz buhar kazanlarının verimi minimum % 75’dir. İstendiğinde kısa zamanda doğalgaz ve sıvı yakıt yakar hale getirilebilir. İstenirse bu kazanlar hem katı hem de sıvı / gaz yakıt yakacak, şekilde imal edilmektedir. Sanayide yaygın olarak kullanılan bu sistemlerde kül alma ve yanmakta olan yakıtın şişlenmesi gibi işlemler yapılmalıdır. Bu işlemler için ocak kapısının açılması gerekir.Bu durumda ocağa giren soğuk hava yanma rejimini olumsuz şekilde etkiler.

Ayrıca bu sistemlerde kül ergime sıcaklığı düşük kömürlerin ve toz kömürün yakılmasında tatmin edici netice alınamaz. Bu ve benzeri dezavantajlar göz önünde bulundurulduğunda büyük kapasiteli sistemlerde Sabit Merdiven Izagaralı, İleri İtimli Merdiven Izgaralı ya da Pnömatik yakma sistemlerinin tercih edilmesinde fayda vardır.

Not: Firmamızca üretilen helezon vidalı stokerlerde, kömür yakımında, kül dökmek için özel olarak dizayn ettiğimiz devirmeli ızgaralar kullanılmaktadır.