copy

GEMİDE AZ YER KAPLAYAN DİK TİP, SU BORULU BUHAR ÜRETİCİLERİ

  • Sıvı / gaz yakıt yakar.
  • Dik tip buhar üreticiler 500 ila 5000 kg/h buhar üertim kapasitelerinde, 16 bar işletme basıncına kadar, istenilen basınçta ve buhar üretim kapasitesinde buhar üretir. Su borulu veya duman borulu tiplerde imal edilmektedir. İstenilen LOYD Kurumundan KLAS belgesi alınır.

ATIK DUMAN GAZINDAN DA YARARLANAN DİK TİP BUHAR ÜRETİCİLER

  • Sıvı / gaz yakıt yakar.
  • Geminin dizel motoru çalışırken egzos gazları (500…600 °C) ile buhar üretecek, ana makina çalışmazken sıvı / gaz yakıtla buhar üretecektir. Dizel motorunun egzos gazları yeterli olmadığı durumlarda sıvı / gaz yakıtla takviye edilir. İstenilen LOYD Kurumundan KLAS belgesi alınır.