ekonomizercopy
copy2
copy3
ekonomizer-2
copy5

GENEL ÖZELLİKLER

Kullanma şartlarına ,yakılan özelliklerine göre değişik dizaynlarda imal edilir.Ekonomizerler kullanım şartlarına bağlı olarak düz dikişsiz borudan, kanatlı borudan, 316L paslanmaz çelik borudan; düz borulu, firkete şeklinde kanatlı borudan rezervli veya rezervsiz olarak yapılmaktadır.

Kömür ve fuel-oil yakan kazanlarda su;ekonomizere min.70°C sıcaklıkta girmelidir.Aksi halde giriş noktasında korozyon oluşur.Ekonomizeri terk eden duman gazı, kükürtlü kömürde 180°C, Fuel-oil’de 160°C, doğalgazda yoğuşmasız ekonomizerde 120°C’den az olmamalıdır.

Gaz yakan kazanlarda yoğuşmalı ekonomizer kullanılarak kazan verimi %15,7’ye kadar artırılabilir.

Skoç tipi 6 bar işletme basıncındaki; doğal gaz yakan bir buhar kazanını terk eden duman gazı sıcaklığı tam yükte 210°C olup, kazan arkasına konan ekonomizeri terke eden duman gazının değişik sıcaklıklarında elde edilen geri kazanım (yakıt tasarrufu) değerleri

Doğalgaz yakımında yağ kazanına ilave konulan yakma havası ısıtıcısı vasıtası ile duman gazı sıcaklığı 120°C’ta düşürülürken , yakma havası sıcaklığı 250°C’e çıkarılabilir. Kazan verimi %11.5 artmış olur.

DİZAYN

Buhar kazanlarında, kızgın yağ kazanlarında, cam veya benzeri eritme veya kurutma fırınlarında, kojenerasyon tesislerinde bacaya atılan sıcak gazlar vasıtasıyla; kazan besi suyu, kalorifer suyu, sıcak kullanım suyu, proses suyu ısıtılarak; veya yakma havası, ortam havası, proses havaları ısıtılarak geri kazanım sağlanır.Unutulmamalıdır ki bacaya atılan sıcak duman gazının her 20°C sıcaklık düşürülüşü, cihaz verimini %1 artırmaktadır.